Pomůže dítěti 

učit se lépe vnímat, pojmenovávat a vyjadřovat své emoce

zmírnit potíže ve vztazích (v rodině, třídě aj.).

zpracovat ztrátu, kterou dítě prožilo (blízkého člověka, zdraví aj.).

zvládnout životní změny (rozvod rodičů, stěhování aj.).

unést odloučení (od rodiče, původní rodiny aj.)

budovat zdravou identitu a sebeúctu  

Jak pracuji

V úvodu spolupráce se setkám nejprve s rodičem/rodiči/pečující osobou, domluvíme se na průběhu, formě poradenství a zakázce (cíli) spolupráce, způsobu předávání informací aj.

S dětmi podle věku a naladění dětí či dospívajících vedu rozhovor, nebo si povídáme skrze hru, výtvarnou tvorbu či různé "zástupné" předměty, jako jsou obrázky, figurky, kameny, hračky a jiné. Využívám metod a technik arteterapie, terapie hrou, práce s terapeutickým pískovištěm, terapeutickými příběhy aj.

Nedílnou součástí práce s dětmi je průběžná spolupráce s rodiči či pečujícími osobami.

V poradenství jsem vázána mlčenlivostí, to znamená že nikomu nesděluji obsah setkání. Výjimkou je sdílení s externím supervizorem, který je ale taktéž vázán mlčenlivostí.

Cena konzultace

konzultace (50 min) včetně výtvarného materiálu


úvodní rozhovor s rodičem (30-50 min) 

600,- Kč


250,- Kč