Psychoterapie pomůže dítěti 

učit se lépe vnímat, pojmenovávat a vyjadřovat své emoce

zvládat úzkost, separaci od rodičů

zmírnit potíže ve vztazích například v rodině, nebo mezi vrstevníky

zpracovat ztrátu blízkého člověka, ztrátu zdraví aj.

zvládnout životní změny, jako je rozvod rodičů, stěhování aj.

unést odloučení, jde-li o dítě v náhradní rodině

budovat zdravou identitu a sebeúctu  

Jak pracuji

V úvodu spolupráce se setkám nejprve s rodičem/rodiči/pečující osobou, domluvíme se na průběhu, formě poradenství a zakázce (cíli) spolupráce, způsobu předávání informací aj.

S dětmi podle věku a naladění dětí či dospívajících vedu rozhovor, nebo si povídáme skrze hru, výtvarnou tvorbu či různé "zástupné" předměty, jako jsou obrázky, figurky, kameny, hračky a jiné. Využívám metod a technik arteterapie, terapie hrou, práce s terapeutickým pískovištěm, terapeutickými příběhy aj.

Nedílnou součástí práce s dětmi je průběžná spolupráce s rodiči či pečujícími osobami.

V poradenství jsem vázána mlčenlivostí, to znamená že nikomu nesděluji obsah setkání. Výjimkou je sdílení s externím supervizorem, který je ale taktéž vázán mlčenlivostí.

Cena konzultace

konzultace (50 min) včetně výtvarného materiálu


úvodní rozhovor s rodičem (30-50 min) 

600,- Kč


250,- Kč

Pro rodiče předškolních a mladších školních dětí nabízím volně ke stažení pracovní listy "Kuba v karanténě".  

Pracovní listy jsou zaměřené na vyjádření pocitů spojených se současnou situací. 

Za spolupráci na pracovních listech děkuji Petře Pávkové a Heleně Střejčkové. Za ilustrace a grafický design děkuji Ivaně Čeljuska.