O mně

Vystudovala jsem sociální práci na FF UK. V organizaci Letní dům (https://www.letnidum.cz/terapie) jsem pracovala individuálně i skupinově s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů a pěstounských rodin. Nyní pracuji na částečný úvazek v Centru rodinné terapie Horizont v organizaci Dům tří přání. Spoluzaložila jsem spolek Střešovický Oříšek, kde mimo jiné vedu volnočasové aktivity pro děti s rodiči (www.stresovickyorisek.cz) při kterých načerpávám síly pro složitější témata v terapeutické praxi. 

Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik se zaměřením na arteterapii (sebezkušenostní i teoretickou část) a mnoho kurzů v oblasti práce s dětmi (práce s terapeutickým pískovištěm; kurz neverbálních aktivit aj.). Jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. Vzděláním nejsem psycholog, ale terapeut. Nenabízím tedy psychologické vyšetření dítěte. 

Vnímám, že mou silnou stránkou v odborné pomoci je schopnost navázat s dětmi vztah důvěry, naslouchat jim, být kreativní v tom, jak dětem porozumět a být jim oporou v těžkých chvílích. V osobním životě jsem normální, spokojená a leckdy chybující žena a máma. 

Všech rodičů a rodin, které vyhledají pomoc a podporu pro sebe a své děti si velice vážím. 

Absolvované kurzy


2021 Dyadická vývojová terapie 1; 28 hod (J. Kovařovicová)

2018 - 2020  Komplexní výcvikový program zaměřený na problematiku práce s dětmi v náhradní rodinné péči; 192 hod (vedoucí programu J. Kovařovicová, P. Pávková)

2009 - 2014 Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii se zaměřením na arteterapii; 524 hod (vedoucí komunity H. Strnadlová a J. Pfeiffer)

2013 - 2017 Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii; 220 hod

2006 - 2007 Kurz neverbálních technik; 200 hod (J. Vodňanská a kol.)

2020 TRE - napětí, stres a trauma uvolňující cvičení, 9 hod (J. Horsáková)

2018 MiniPRIDE - týmová spolupráce, 20 hod (A. Němcová, O. Jiráska)

2018 Využití herního pískoviště, 8 hod (A. Vávrová)

2017 Využití herního pískoviště, 16 hod (O. Mikauš, Š. Oplatková)

2015 Vedení rodinných konferencí, 20 hod (MPSV)

2012 - 2013 Anima - Terapie: stáž na doléčovací skupině, arteterapeutické skupině

2008 - 2009 Efektivní rozhovor, 50 hod (L. Šimková)

2008 Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků, 60 hod (K. Ženatá)

2007 Děti v terapii - přístup Gestalt terapie, 8 hod (Ch. Stevens)

a další stáže a kurzy