O mně

Vystudovala jsem sociální práci na FF UK. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik se zaměřením na arteterapii (sebezkušenostní, teoretickou, supervizní část) a mnoho kurzů v oblasti práce s dětmi. Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a České arteterapeutické asociace. Vzděláním nejsem psycholog, ale terapeut. Nenabízím tedy psychologické vyšetření dítěte.

Kromě soukromé terapeutické praxe pracuji na částečný úvazek v Centru rodinné terapie Horizont v organizaci Dům tří přání. Spoluzaložila jsem spolek Střešovický Oříšek (www.stresovickyorisek.cz), kde při aktivitách pro děti s rodiči načerpávám síly pro složitější témata v terapeutické práci. V letech 2005 - 2020 jsem pracovala v organizaci Letní dům (https://www.letnidum.cz) individuálně i skupinově s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů a pěstounských rodin. 

Vnímám, že mou silnou stránkou v odborné pomoci je schopnost navázat s dětmi vztah důvěry, naslouchat jim, být kreativní v tom, jak dětem porozumět a být jim oporou v těžkých chvílích. V osobním životě jsem normální, spokojená a leckdy chybující žena a máma. 

Všech rodičů a rodin, které vyhledají pomoc a podporu pro sebe a své děti si velice vážím. 

Absolvované kurzy


2021 - 2022 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí; 106 hod (Prev-Centrum - kolektiv lektorů)

2021 Dyadická vývojová terapie 1; 28 hod (J. Kovařovicová)

2018 - 2020  Komplexní výcvikový program zaměřený na problematiku práce s dětmi v náhradní rodinné péči; 192 hod (vedoucí programu J. Kovařovicová, P. Pávková)

2022 dokončila kvalifikaci Psychoterapeut:

- 2019 - 2022 podstoupila 106 hodin kvalifikované supervize

- 2013 - 2017 absolvovala Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii; 220 hod /SUR/

- 2009 - 2014 absolvovala Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii se zaměřením na arteterapii; 524 hod (vedoucí komunity H. Strnadlová a J. Pfeiffer - SUR)

2006 - 2007 Kurz neverbálních technik; 200 hod (J. Vodňanská a kol.)

2020 TRE - napětí, stres a trauma uvolňující cvičení, 9 hod (J. Horsáková)

2018 MiniPRIDE - týmová spolupráce, 20 hod (A. Němcová, O. Jiráska)

2018 Využití herního pískoviště, 8 hod (A. Vávrová)

2017 Využití herního pískoviště, 16 hod (O. Mikauš, Š. Oplatková)

2015 Vedení rodinných konferencí, 20 hod (MPSV)

2012 - 2013 Anima - Terapie: stáž na doléčovací skupině, arteterapeutické skupině

2008 - 2009 Efektivní rozhovor, 50 hod (L. Šimková)

2008 Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků, 60 hod (K. Ženatá)

2007 Děti v terapii - přístup Gestalt terapie, 8 hod (Ch. Stevens)

a další stáže a kurzy

© 2018 Terapie Horáková. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!