Terapeutické pohádky

a pracovní listy

V terapeutické praxi píši ráda pro děti a s dětmi pohádky. Společně vymyslíme hlavní postavy a děj, které zrcadlí to, co se dětem v životě stalo či děje. A jako každá správná pohádka, nesou i ty terapeutické závěrečné poselství. Kromě pohádek pro jednotlivé děti vyšla také knížka pro děti s kloubním onemocněním - s juvenilní artritidou, kterou najdete ke stažení níže. 

Odkazy na terapeutické pohádky různých autorů najdete na:  www.terapeutickepohadky.cz

Žirafa Amálka

Příběh pro děti s juvenilní artritidou. 

Za pomoc děkuji Zuzaně Frantové a Petře Pávkové. 

Za vydání patří velké díky organizaci Revma liga Česká republika, z.s.

Kuba v karanténě

Pracovní listy pro děti předškolnéího a mladšího školního věku zaměřené na vyjádření pocitů spojených s jarní karanténou. 

Za spolupráci na pracovních listech děkuji Petře Pávkové a Heleně Střejčkové. Za ilustrace a grafický design děkuji Ivaně Čeljuska.