Terapeutické pohádky

V terapeutické praxi píši ráda pro děti a s dětmi pohádky. Společně vymyslíme hlavní postavy a děj zrcadlící to, co se dětem v životě stalo či děje. A jako každá správná pohádka, nese i ta terapeutická závěrečné poselství. Kromě pohádek pro jednotlivé děti vyšla také knížka pro děti s kloubním onemocněním, série knížeček pro děti v adopci a pracovní listy pro děti v době epidemie. Odkazy na terapeutické pohádky dalších autorů najdete na našem webu:   

www.terapeutickepohadky.cz 


Žirafa Amálka

Příběh pro děti s juvenilní artritidou. 

Za krásné ilustrace děkuji Ivaně Čeljuska. Za pomoc s texty děkuji Zuzaně Frantové a Petře Pávkové. 

Za vydání patří velké díky organizaci Revma liga Česká republika, z.s.


Pohádky pro děti v adopci

vydala: Dobrá rodina, 2020

 Děkuji Dobré rodině za příležitost napsat příběhy pro děti v osvojení.  Děkuji celému týmu Dobré rodiny za práci na pohádkách a ilustrátorce za krásné dotvoření příběhů. Díky patří také všem, kteří mi pomohli s jednotlivými tématy - Petře Pávkové, Jitce Čejkové, Jirkovi Procházkovi, klientům a své rodině.


Kuba v karanténě

Pracovní listy pro děti předškolního a mladšího školního věku zaměřené na vyjádření pocitů spojených s karanténou na jaře 2020.    

napsala: Jana Horáková, ilustrace a grafický design: Ivana Čeljuska

Kuba v karanténě II

Už přes rok rok si v lese u medvěda Kuby žáby kuňkají a ptáci zpívají o koronaviru. Druhý díl pracovních listů pro rodiče s dětmi mladšího školního věku.

napsala: Jana Horáková, ilustrace a grafický design: Ivana Čeljuska 

Za spolupráci na pracovních listech děkuji Petře Pávkové a Heleně Střejčkové.

© 2018 Terapie Horáková. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!